Máy phát điện Yanmar 15KVA mới 98%

  02/04/2022    Lượt xem : 423

Máy phát điện Yanmar 15KVA sử dụng động cơ 3T64 mới như thế này đảm bảo chạy từ đủ cho tới dư tải. Có tích hợp ATS thoải mái sử dụng trong chế độ dự phòng

Danh mục sản phẩm