MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG 1 PHA 2.0KVA -2.2KVA HY2500LE

  18/12/2019    Lượt xem : 704

Model: HY2500LE Công Suất Định Mức: 2.0 KVA Công Suất Tối Đa: 2.2 KVA Điện Áp Ra: 230 V Số Pha: 1 Pha Tần Số: 50 Hz Dòng Điện Ra: 8.7 A Thời Gian Chạy Liên Tục: 14H Khối lượng:: 51 Kg Kích Thước: 630 x 510 x 510 mm

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU 3 PHA 5.3KVA -5.8KVA DHY50CLE-3

  18/12/2019    Lượt xem : 683

Model: DHY50CLE-3 Công Suất Định Mức: 5.3 KVA Công Suất Tối Đa: 5.8 KVA Điện Áp Ra: 220 V Số Pha: 3 Pha Tần Số: 50 Hz Dòng Điện Ra: 8.8 A Thời Gian Chạy Liên Tục: 5.8H Khối lượng::51 Kg Kích Thước: 740 x 475 x 590 mm

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG 1 PHA 2.5KVA -2.8KVA HY3100L

  18/12/2019    Lượt xem : 717

Model: HY3100L Công Suất Định Mức: 2.5 KVA Công Suất Tối Đa: 2.8 KVA Điện Áp Ra: 230 V Số Pha: 1 Pha Tần Số: 50 Hz Dòng Điện Ra: 10.9 A Thời Gian Chạy Liên Tục: 20H Khối lượng:: 48 Kg Kích Thước: 630 x 510 x 510 mm

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU 1 PHA 2.0KVA - 2.2KVA DHY2500LE

  18/12/2019    Lượt xem : 710

Model: DHY2500LE Công Suất Định Mức: 2.0 KVA Công Suất Tối Đa: 2.2 KVA Điện Áp Ra: 220 V Số Pha: 1 Pha Tần Số: 50 Hz Dòng Điện Ra: 7.8 A Thời Gian Chạy Liên Tục: 27H Khối lượng:: 69 Kg Kích Thước: 610 x 460x 530 mm LIÊN HỆ GIÁ TỐT 

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG 1 PHA 2.5KVA-2,8KVA HY3100LE

  18/12/2019    Lượt xem : 690

Model: HY3100LE Công Suất Định Mức: 2.5 KVA Công Suất Tối Đa: 2.8 KVA Điện Áp Ra: 230 V Số Pha: 1 Pha Tần Số: 50 Hz Dòng Điện Ra: 10.9 A Thời Gian Chạy Liên Tục: 20H Khối lượng:: 53 Kg Kích Thước: 630 x 510 x 510 mm

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG 1 PHA 2.5KVA-2.8KVA HY3100CLE

  18/12/2019    Lượt xem : 612

Model: HY3100CLE Công Suất Định Mức: 2.5 KVA Công Suất Tối Đa: 2.8 KVA Điện Áp Ra: 230 V Số Pha: 1 Pha Tần Số: 50 Hz Dòng Điện Ra: 10.9 A Thời Gian Chạy Liên Tục: 20H Khối lượng:: 53 Kg Kích Thước: 630 x 510 x 510 mm

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU 1 PHA 3.0KVA-3.3KVA DHY4000LE

  18/12/2019    Lượt xem : 658

Model: DHY4000LE Công Suất Định Mức: 3.0 KVA Công Suất Tối Đa: 3.3 KVA Điện Áp Ra: 230 V Số Pha: 1 Pha Tần Số: 50 Hz Dòng Điện Ra: 12.2 A Thời Gian Chạy Liên Tục: 24H Khối lượng:: 83 Kg Kích Thước: 700 x 480  x 600 mm

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG 1 PHA 4.0KVA-4.4KVA HY6000L

  18/12/2019    Lượt xem : 637

Model: HY6000L Công Suất Định Mức: 4.0 KVA Công Suất Tối Đa: 4.4 KVA Điện Áp Ra: 230 V Số Pha: 1 Pha Tần Số: 50 Hz Dòng Điện Ra: 17.4 A Thời Gian Chạy Liên Tục: 23H Khối lượng:: 80 Kg Kích Thước: 670 x 540  x 560 mm

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU 1 PHA 5.0KVA -5.5KVA DHY6000L

  18/12/2019    Lượt xem : 718

Model: DHY6000L Công Suất Định Mức: 5.0 KVA Công Suất Tối Đa: 5.5 KVA Điện Áp Ra: 230 V Số Pha: 1 Pha Tần Số: 50 Hz Dòng Điện Ra: 21.7 A Thời Gian Chạy Liên Tục: 19H Khối lượng:: 113 Kg Kích Thước: 740 x 500  x 640 mm

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG 1 PHA 5.0KVA-5.5KVA HY7000L

  18/12/2019    Lượt xem : 697

Model: HY7000L Công Suất Định Mức: 5.0 KVA Công Suất Tối Đa: 5.5 KVA Điện Áp Ra: 230 V Số Pha: 1 Pha Tần Số: 50 Hz Dòng Điện Ra: 21.7 A Thời Gian Chạy Liên Tục: 18H Khối lượng:: 85 Kg Kích Thước: 690 x 580  x 590 mm

Danh mục sản phẩm