Lưu trữ Danh mục: Dự án đã thực hiện

Bảo dưỡng máy phát điện Kohler 100kva và tủ ATS cho ngân hàng OCB Chi nhánh Thủ Đức

Bảo dưỡng máy phát điện Kohler 100kva và cải tạo lại tủ ATS cho ngân hàng OCB Chi nhánh Thủ Đức Thông tin liên hệ : Số điện thoại : 0906854434 Mail : Docam1710@gmail.com                  

Bảo dưỡng máy phát điện Mitsubishi 400kva tại chung cư Giai Việt Quận 8

Bảo dưỡng máy phát điện Mitsubishi 400kva tại chung cư Giai Việt Quận 8 Thông tin liên hệ : Số điện thoại : 0906854434 Mail : Docam1710@gmail.com

Thay bộ điều khiển ComAp 25 cho máy phát điện Cummins 400kw tại chung cư Lê Thành

Thay bộ điều khiển ComAp 25 cho máy phát điện Cummins 400kw tại chung cư Lê Thành Thông tin liên hệ : Số điện thoại : 0906854434 Mail : Docam1710@gmail.com