Lưu trữ Danh mục: Bảo trì – bảo dưỡng máy phát điện

Bảo dưỡng máy phát điện Kohler 100kva và tủ ATS cho ngân hàng OCB Chi nhánh Thủ Đức

Bảo dưỡng máy phát điện Kohler 100kva và cải tạo lại tủ ATS cho ngân hàng OCB Chi nhánh Thủ Đức Thông tin liên hệ : Số điện thoại : 0906854434 Mail : Docam1710@gmail.com                  

Bảo dưỡng máy phát điện Mitsubishi 400kva tại chung cư Giai Việt Quận 8

Bảo dưỡng máy phát điện Mitsubishi 400kva tại chung cư Giai Việt Quận 8 Thông tin liên hệ : Số điện thoại : 0906854434 Mail : Docam1710@gmail.com

Bảo dưỡng máy phát điện Mitsubishi 25kva tịa tiệm vàng Kim Thanh

Bảo dưỡng máy phát điện Mitsubishi 25kva tịa tiệm vàng Kim Thanh Thông tin liên hệ : Số điện thoại : 0906854434 Mail : Docam1710@gmail.com  

Bảo dưỡng máy phát điện Cummins 130kva tại Fahasha Lê Lợi Quận 1

Bảo dưỡng máy phát điện Cummins 130kva tại Fahasha Lê Lợi Quận 1 Thông tin liên hệ : Số điện thoại : 0906854434 Mail : Docam1710@gmail.com  

Bảo dưỡng máy phát điện Kohler 380kva cho Toà nhà FuJi LandMark Quận 3

Bảo dưỡng máy phát điện Kohler 380kva cho Toà nhà FuJi LandMark Quận 3 Thông tin liên hệ : Số điện thoại : 0906854434 Mail : Docam1710@gmail.com