Lưu trữ của tác giả: Dương Nhân

Bảo dưỡng máy phát điện Kohler 100kva và tủ ATS cho ngân hàng OCB Chi nhánh Thủ Đức

Bảo dưỡng máy phát điện Kohler 100kva và cải tạo lại tủ ATS cho ngân hàng OCB Chi nhánh Thủ Đức Thông tin liên hệ : Số điện thoại : 0906854434 Mail : Docam1710@gmail.com                  

Bảo dưỡng máy phát điện Mitsubishi 400kva tại chung cư Giai Việt Quận 8

Bảo dưỡng máy phát điện Mitsubishi 400kva tại chung cư Giai Việt Quận 8 Thông tin liên hệ : Số điện thoại : 0906854434 Mail : Docam1710@gmail.com